Home

De macht van de financiële lobby

WDR TV toont in deze opzienbarende reportage de invloed van financiële lobbyisten op de EU-instellingen. (Duits met Engelse ondertitels)

“Elke week bankencrisis”

Wist je dat?

De banken oncontroleerbaar groot geworden zijn? Zo controleren ze bijna de hele derivatenmarkt, goed voor 600.000 miljard dollar. Dat is veertig maal groter dan de wereldhandel van goederen en diensten of het equivalent van bijna tien jaar economische wereldoutput of bijna 100.000 dollar per aardbewoner. i

De 23 grootste banken tweemaal zo groot zijn als het bnp van de hele Europese Unie? ii 1 2 3 4

Het niet te hoge lonen zijn maar wel de monopolievorming, de schandalige lage belasting voor bedrijven en de hoge winstvoeten, die verantwoordelijk zijn voor de crisis? Aldus de chief economist van Financial Times in een commentaar over Spanje. iii

Er 9.000 miljard dollar in het financieel systeem gestopt werd om de banken te redden? Dat bedrag is meer dan twintig maal het bnp van België of meer dan het jaarlijkse gezamenlijk inkomen van de 4,7 miljard mensen uit het Zuiden. iv

Er als gevolg van de bankencrisis alleen al in Europa vier miljoen jobs verloren gegaan zijn? v

Het economisch verlies van de eurocrisis neerkomt op iets meer dan 9.000 euro per gezin? vi

Banken niet serieus worden gereguleerd ondanks de ronkende beloften? vii

Banken vandaag opnieuw de hoogste winsten boeken sinds het uitbreken van de crisis? viii 1 2 3

Er vandaag opnieuw meer gespeculeerd wordt dan vóór de crisis? ix

De Europese Centrale Bank in het kader van de schuldencrisis miljardenwinst gemaakt heeft op de kap van de perifere landen? x

Er zelfs gespeculeerd werd op de Griekse schuld? Een hefboomfonds daarbij 500 miljoen euro ‘verdiend’ heeft? xi

In Spanje uitgerekend het voormalig hoofd van de failliete Lehman bank minister van economie werd? Het was het faillissement van Lehman dat de hele huidige financiële crisis op gang bracht. xii

Er tot op heden geen enkele bankier veroordeeld en achter de tralies is gevlogen? Too big to jail…xiii

door Marc Vandepitte

iii) Financial Times, 15 februari 2013, p. 9.
iv) Financial Times, 16 september 2009, p. 13; UNDP, Human Development Report 2010, New York 2010, p. 187 en 210.
v) Financial Times, 9/10 januari 2010, p. 1.
ix) Demos T., ‘Trading volumes hit record levels’, Financial Times, 11 augustus 2011, p. 11.

Bekijk de afleveringen:

“Besparen tot in de kist”

Wist je dat?

Dat besparingen een heel slecht medicijn zijn en de crisis alleen maar verergeren? Dat zegt zelfs het IMF. i

De industrialiseringsgraad sedert 2008 in Frankrijk daalde met 10%, in Spanje met 22% en in Italië zelfs met 25%? ii 1 2

Europa vandaag exact de noodlottige koers van de jaren twintig en dertig aan het overdoen is? Die koers bestond in schuldbetwistingen, besparingen, grote werkloosheid, politieke radicalisering, wat uiteindelijk op oorlog is uitgedraaid. iii

Dat Letland ons een voorproefje geeft van wat de crisis eigenlijk zou kunnen betekenen? Dat land was het eerste dat door de kredietcrisis werd getroffen. Het daaropvolgend bezuinigingsprogramma was verwoestend. De economie kromp met 25%. De werkloosheid steeg van 7% tot 21%, de jeugdwerkloosheid klom tot 28%. De ambtenaren zagen hun loon dalen met 30% en de armoede steeg van 14% naar 20%. Tussen 2000 en 2012 is de bevolking naar schatting met een zesde gedaald door emigratie. iv 1 2

Dat de jeugdwerkloosheid in Portugal en Italië 38% bedraagt, in Spanje 56% en in Griekenland zelfs 59%? v

Jongeren daarom massaal hun land ontvluchten? Sinds de crisis gaat het om een half miljoen Italianenen Portugezen, en één vijfde (!) van alle Ierse jongeren. Tegen 2020 zullen vier miljoen Spaanse jongeren hun land verlaten hebben. vi 1 2 3 4

In Spanje jongeren in zo’n situatie bereid zijn om een fulltime job aan te nemen voor € 300 per maand? vii

Dat er in Italië alleen al in de streek van Napels 54.000 kinderen voltijds arbeiden,  vaak tegen minder dan één euro per uur? viii

Er vandaag 116 miljoen Europeanen onder de armoedegrens of in sociale uitsluiting leven? Dat is één op vier. Nog eens 100 tot 150 miljoen leven “op het scherp van de snede”. Het gaat in totaal dus om 43 tot 53% van de bevolking. ix 1 2 3

Er in Spanje 400.000 mensen uit hun huis gezet werden? x

De Grieken nu zoals in veel derdewereldlanden, hun medicamenten zelf moeten meebrengen als ze opgenomen worden in een ziekenhuis? xi

Sinds de crisis 54% van de Grieken zich regelmatig depressief voelt en dat het aantal zelfdodingen in Italië omwille van economische motieven met 25% is toegenomen? xii 1 2

Het verzet tegen de antisociale maatregelen overal stijgt en dat de indignados in Spanje kunnen rekenen op de steun van 80% van de bevolking? xiii

door Marc Vandepitte

v cijfers Eurostat mei 2013

Bekijk de afleveringen:

“Het fiscale pretpark”

Wist je dat?

De rijkste Grieken een slordige 600 miljard euro op Zwitsere banken hebben geparkeerd? Dat is bijna het dubbele van hun schuldenlast… i

De superrijke Grieken jaarlijks zo’n 30 miljard euro aan belastingen ontduiken? Dat is meer dan voldoende om de jaarlijkse schuld af te lossen en de crisis te doen ophouden. ii

De crisis in Griekenland ook had kunnen vermeden worden als Europa tijdig had ingegrepen? iii

De grote bedrijven in België net zoals in andere landen amper belastingenbetalen, nog geen 4% en dat dit zelfs economisch gesproken onverstandig is? Economen hebben voorgerekend dat de ideale aanslagvoet zo’n 36% bedraagt. iv 1 2

Sinds de financiële crisis de winsten van de grote bedrijven gestegen zijn met 25 tot 30%? v

De crisis als hefboom gehanteerd wordt om de weerstand bij de Europese bevolking te breken? “Crisissen bieden ook interessante mogelijkheden. We kunnen dingen gedaan krijgen die we niet zouden kunnen doen zonder een crisis”, aldus Wolfgang Schäuble, de minister van Financiën van Duitsland. vi

door Marc Vandepitte

Bekijk de afleveringen:

“Bratwurst, Lederhosen und Minijobs”

Wist je dat?

Eén op vijf werknemers in Duitsland slechts 4 tot 6 euro per uur verdient? In de rest van Europa is dat één op zes en in Zweden slechts 3 procent. i

35% van de aangeboden jobs op de Duitse arbeidsmarkt interimjobs zijn en dat in West-Duitsland slechts de helft van de werknemers werken onder een CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst)? ii

Duitsland de crisis mee veroorzaakt heeft? De lage rentevoeten van de euro waren nodig om Duitsland uit het economische slop te halen (o.a. vanwege de hereniging) en hebben een belangrijke rol gespeeld in de bankencrisis. iii

Maar Duitsland ook goed verdient aan de crisis? Een zwakke euro is namelijk goed voor de export en door de vertrouwenscrisis op de financiële markten gaat men op zoek naar veilige havens. Duitsland kan daardoor zeer goedkoop geld lenen. iv

De regionale verschillen binnen Europa steeds verder toenemen? Sinds 2007 is het bnp van Griekenland gekrompen met meer dan 13%, in Portugal en Italië met 8% en in Spanje en Ierland met meer dan 6%, terwijl er in Duitsland en Oostenrijk een stijging was van resp. 3 en 4%. v 1 2 3 4

De crisis in Europa vooral gebruikt wordt om de arbeidsverhoudingen grondig te wijzigen? Het gaat over langer werken, lagere lonen en gemakkelijker ontslag? Duitsland had eerder al de toon gezet. Sinds de crisis zijn de perifere landen (Griekenland, Portugal, Spanje, Italië en Ierland) hierin het proefterrein voor de rest van Europa. vi

door Marc Vandepitte

Bekijk de afleveringen:

“Welk Europa willen we?”

Wist je dat?

De macht van de nationale parlementen volledig uitgehold wordt door Europese Commissie? i

Vooraleer de Ierse regering zware besparingsplannen heeft aangekondigd, ze eerst in het geheim heeft vergaderd met de bedrijfswereld en de banken? En dat die laatsten hun slag helemaal hebben thuisgehaald? ii

Zelfs Merkel toegegeven heeft dat we leven onder de dictatuur van de financiële markten en dat de politici naar hen luisteren i.p.v. naar hun kiezers? iii 1 2

Jean-Claude Juncker, president van de Eurogroep het zo verwoordt? “Wij beslissen iets. We brengen dat dan naar voor en wachten wat af om te zien wat er gebeurt. Als er geen protest is of opstand uitbreekt – want de meesten begrijpen toch niet wat er beslist werd – dan gaan we weer wat verder, stap voor stap, tot er geen terugkeer meer mogelijk is.” iv

Ieren die problemen hebben met de afbetaling van hun huis hun satelliet TV moeten opgeven en geen buitenlandse reizen meer mogen ondernemen? Ze krijgen voortaan ook een budget voor voedsel, verwarming en vrijetijdsuitgaven. Het gaat hier over 200.000 gezinnen. v

Nog slecht een kleine minderheid in Europa tevreden is met de gevolgde economische koers? In Frankrijk en Groot-Brittannië is dat maar 30%, in Italië en Spanje 10%, en in Griekenland amper 2%. vi

De populariteit van de Griekse regeringspartij Pasok gedaald is tot 6%. vii

96% van de Spanjaarden vindt dat de politieke corruptie “zeer hoog” is en 85% geen vertrouwen heeft in de Spaanse premier? viii

De traditionele partijen nog kunnen rekenen op het vertrouwen van 10% van de bevolking en dat 45% van de Italiaanse jongeren bij de afgelopen verkiezingen gestemd heeft voor Beppe Grillo? ix

door Marc Vandepitte

Bekijk de afleveringen: